apr 052020
 

Onderstaand de informatie inzake de klassementen voor het seizoen 2020-2021.

 

Aan de clubsecretarissen van T.T.L.K.

Beste sportvriend,

Enkele praktische bemerkingen bij de nieuwe klasseringen:

Bij de spelers die het afgelopen seizoen een A of B klassering hadden, is het nieuwe klassement B? gelaten, totdat de landelijke en de nationale klasseringscommissie de nieuwe lijst publiceert.

De steekkaarten van spelers en speelsters met een C0-klassering, welke een kans hebben om een B klassement te krijgen, zijn doorgestuurd naar de landelijke klasseringscommissie waar er beslist wordt of ze een B – klassering krijgen.

De nieuwe herenklassering voor de dames die een damesklassering A, B of C0 hebben, is ook nog niet definitief (of bekend). Zij zal indien nodig aangepast worden nadat de nationale klasseringen bekend gemaakt zijn. Deze correcties zullen later worden gepubliceerd in het T.T.L.K. tijdschrift.

De lijst die U vandaag ontvangt, geldt als officiële publicatie. U bent dan ook verplicht om deze nieuwe klasseringen te afficheren of op een zodanige wijze te verspreiden dat alle spelers van uw club ervan op de hoogte kunnen zijn binnen de termijn die gesteld is voor het aanvragen van een herziening.

Iedere speler heeft het recht om een herziening van de hem toegekende nieuwe klassering te vragen.

De aanvraag moet echter niet noodzakelijk gemotiveerd zijn ( alhoewel een goede motivatie uiteraard kan helpen).

 !!   De aanvraag dient verplicht te gebeuren op een formulier zoals U een model in bijlage vindt. Het past dus ook om er eventueel een voldoende aantal kopieën van te maken en te verspreiden onder de leden van uw club.

 !!    De aanvraag is enkel en alleen ontvankelijk als ze wordt verstuurd naar het adres dat op het formulier is vermeld en wel ten laatste toekomen op 3 mei 2020.

!!     Het is ook verplicht dat de aanvraag persoonlijk getekend is door de speler (en ouder of voogd voor een minderjarige). Aanvragen ondertekend door een andere persoon of in naam van de club zijn ongeldig en worden niet behandeld.

U vindt achter de naam van de speler eerst het aantal van de overwinningen uitgesplitst per klassering, vervolgens het aantal nederlagen per klassering. Indien er achter een naam geen gegevens meer volgen, zijn er geen uitslagen bekend voor die speler. Er zijn aparte bestanden voor uitslagen behaald in herencompetities en damescompetities.

Met sportieve groeten,

Voor de provinciale klasseringscommissie,

Michel Mentens

 

Klik hier voor het formulier om een herziening aan te vragen.

Klik hier voor het schema van de procedure.

 Posted by at 12:47