apr 142018
 

INTERPELLATIES ALGEMENE VERGADERING

 

Eventuele interpellaties moeten schriftelijk worden ingediend per post of e-mail bij de PROVINCIALE SECRETARIS: Alfons Vanhoudt, Overwegstraat 5, 3910 Neerpelt

en dit vóór 30 april 2018.

Interpellaties dienen door de club te worden ingezonden; zij moeten ondertekend zijn door de clubvoorzitter en clubsecretaris.

 

(Kandidaturen voor de organisatie van de algemene vergadering 18/19 (vrijdag 17 mei 2019) en kalendervergadering 18/19 (vrijdag 24 augustus 2018) mededelen aan de provinciale secretaris of afgeven ten laatste op de algemene vergadering van 11.05.2018)

DENK ER AAN: het bestelformulier 18-19 moet ten laatste binnen zijn op 11/05/2018

 

 

Het provinciaal comité van Tafeltennis Limburg-Kempen zoekt nieuwe leden !!!!

 

Wil jij helpen het tafeltennis in onze provincie in goede banen te leiden, aarzel dan niet:

 

Stel je kandidatuur  !!!!!

 

Op dit ogenblik bestaat het provinciaal comité uit acht leden.

Maar, om alle taken ideaal te kunnen verdelen, zodat het werkpakket voor ieders maat haalbaar blijft, zouden we best met enkele personen meer zijn.

Maximaal kan het P.C. uit tien personen bestaan.

 

De voorwaarden zijn :

  • minimaal achttien jaar oud zijn
  • ten minste drie jaar aangesloten zijn bij T.T.L.K. tijdens de laatste vijf jaren (al dan niet aaneengesloten)
  • geen schorsingen hebben opgelopen.

 

Wil je graag meer weten, bijvoorbeeld over het aantal vergaderingen, welke organisaties je zou moeten helpen regelen, welke taken je eventueel op je kan nemen, …, of over wat het P.C. voor jou regelt als je PC-lid bent, contacteer dan graag even

 

Martin van den Bergh (011/25.56.61)

 

Ik geef graag een antwoord op je vragen.

 

Kandidaturen dienen schriftelijk gesteld (een simpel briefje of e-mail volstaat) bij de voorzitter voor 09 mei 2018:

 

Martin van den Bergh

Vettersweidestraat 14

3511 Kuringen

 

ttlk.martin@skynet.be

 

 

 

 

 

 Posted by at 09:38
sep 272016
 

Veel clubs hebben bij diverse PC-leden gevraagd naar de informatie over de clublokalen (stond vroeger in het provinciale jaarboek) en naar een lijst van de clubhoofdscheidsrechters.

Aangezien dit nuttige informatie betreft wil het PC graag aan deze vraag voldoen en zal deze informatie voortaan op onze website te vinden zijn.

Klik hier voor de informatie over de clublokalen.

Klik hier voor de bijgewerkte lijst van de clubhoofdscheidsrechters.

 Posted by at 16:41
jun 052016
 

Op de Algemene Vergadering van TTLK hebben de clubs gevraagd om het overzicht van de door de ITTF toegelaten balletjes ook op onze website te publiceren.

Klik hier voor het overzicht van de toegelaten balletjes.

Deze lijst is vanaf nu ook te vinden op de pagina Algemeen/Varia.

Op deze pagina kun je ook altijd de lijst van toegelaten rubbers vinden.

 Posted by at 14:33
mrt 232016
 

Oproep kandidaturen toernooien voor het seizoen 2016-2017

 

Clubs die tijdens het seizoen 2016-2017 een of meer toernooien van tweede categorie willen inrichten moeten hun aanvraag

uiterlijk donderdag 28 april a.s. indienen bij de verantwoordelijke voor de toernooien, John Bruinen

en wel via het e-mailadres john.ttlk@outlook.com

 

Per toernooiaanvraag dienen 3 data in volgorde van voorkeur te worden opgegeven.

 

De toernooikalender zal na afloop van de Algemene Vergadering van 20 mei a.s. te St-Truiden aan de aanvragende clubs worden medegedeeld.

 Posted by at 14:55