sep 272016
 

Veel clubs hebben bij diverse PC-leden gevraagd naar de informatie over de clublokalen (stond vroeger in het provinciale jaarboek) en naar een lijst van de clubhoofdscheidsrechters.

Aangezien dit nuttige informatie betreft wil het PC graag aan deze vraag voldoen en zal deze informatie voortaan op onze website te vinden zijn.

Klik hier voor de informatie over de clublokalen.

Klik hier voor de bijgewerkte lijst van de clubhoofdscheidsrechters.

 Posted by at 16:41
jun 052016
 

Op de Algemene Vergadering van TTLK hebben de clubs gevraagd om het overzicht van de door de ITTF toegelaten balletjes ook op onze website te publiceren.

Klik hier voor het overzicht van de toegelaten balletjes.

Deze lijst is vanaf nu ook te vinden op de pagina Algemeen/Varia.

Op deze pagina kun je ook altijd de lijst van toegelaten rubbers vinden.

 Posted by at 14:33
mrt 232016
 

Oproep kandidaturen toernooien voor het seizoen 2016-2017

 

Clubs die tijdens het seizoen 2016-2017 een of meer toernooien van tweede categorie willen inrichten moeten hun aanvraag

uiterlijk donderdag 28 april a.s. indienen bij de verantwoordelijke voor de toernooien, John Bruinen

en wel via het e-mailadres john.ttlk@outlook.com

 

Per toernooiaanvraag dienen 3 data in volgorde van voorkeur te worden opgegeven.

 

De toernooikalender zal na afloop van de Algemene Vergadering van 20 mei a.s. te St-Truiden aan de aanvragende clubs worden medegedeeld.

 Posted by at 14:55