John

jun 052020
 

Mededeling van de VTTL i.v.m. de Corona-crisis d.d. 4 juni 2020

 

De kogel is eindelijk door de kerk. Binnensporten zijn vanaf 8 juni opnieuw mogelijk. Een grote opluchting voor allen onder ons.

De specifieke maatregelen voor indoorsport zijn nog niet volledig gekend. Kleedkamers en douches blijven zeker gesloten. Andere zaken zijn nog niet helemaal duidelijk. Als federatie gaan wij die nu volledig uitpluizen. Onze richtlijnen zijn al enkele weken klaar en zullen nu ook afgetoetst worden met de nog geldende maatregelen van de overheid. Sommige zaken in onze richtlijnen mogen wij zelfs al schrappen !!! Deze richtlijnen zullen wij U komende vrijdag (05/06) bezorgen. Bepaalde richtlijnen zullen misschien op uw club niet van toepassing zijn, maar sommige andere dan weer wel. We zorgen dus voor een uitgebreid overzicht.

Stel zeker al een verantwoordelijke aan per trainingssessie, want die zal er uiteraard moeten voor zorgen dat de maatregelen gerespecteerd kunnen worden. U kan ook de gemeente/stad contacteren om te zien of daar nog specifieke regelgeving voor nodig is.

Indien er een nieuwe opstoot komt, dan zullen er uiteraard bijkomende gevolgen zijn. Laat het gezonde verstand in deze zegevieren, zodat we een probleemloos 2020-2021 tegemoet kunnen kijken.

Meer info:
 Posted by at 11:17
apr 052020
 

Onderstaand de informatie inzake de klassementen voor het seizoen 2020-2021.

 

Aan de clubsecretarissen van T.T.L.K.

Beste sportvriend,

Enkele praktische bemerkingen bij de nieuwe klasseringen:

Bij de spelers die het afgelopen seizoen een A of B klassering hadden, is het nieuwe klassement B? gelaten, totdat de landelijke en de nationale klasseringscommissie de nieuwe lijst publiceert.

De steekkaarten van spelers en speelsters met een C0-klassering, welke een kans hebben om een B klassement te krijgen, zijn doorgestuurd naar de landelijke klasseringscommissie waar er beslist wordt of ze een B – klassering krijgen.

De nieuwe herenklassering voor de dames die een damesklassering A, B of C0 hebben, is ook nog niet definitief (of bekend). Zij zal indien nodig aangepast worden nadat de nationale klasseringen bekend gemaakt zijn. Deze correcties zullen later worden gepubliceerd in het T.T.L.K. tijdschrift.

De lijst die U vandaag ontvangt, geldt als officiële publicatie. U bent dan ook verplicht om deze nieuwe klasseringen te afficheren of op een zodanige wijze te verspreiden dat alle spelers van uw club ervan op de hoogte kunnen zijn binnen de termijn die gesteld is voor het aanvragen van een herziening.

Iedere speler heeft het recht om een herziening van de hem toegekende nieuwe klassering te vragen.

De aanvraag moet echter niet noodzakelijk gemotiveerd zijn ( alhoewel een goede motivatie uiteraard kan helpen).

 !!   De aanvraag dient verplicht te gebeuren op een formulier zoals U een model in bijlage vindt. Het past dus ook om er eventueel een voldoende aantal kopieën van te maken en te verspreiden onder de leden van uw club.

 !!    De aanvraag is enkel en alleen ontvankelijk als ze wordt verstuurd naar het adres dat op het formulier is vermeld en wel ten laatste toekomen op 3 mei 2020.

!!     Het is ook verplicht dat de aanvraag persoonlijk getekend is door de speler (en ouder of voogd voor een minderjarige). Aanvragen ondertekend door een andere persoon of in naam van de club zijn ongeldig en worden niet behandeld.

U vindt achter de naam van de speler eerst het aantal van de overwinningen uitgesplitst per klassering, vervolgens het aantal nederlagen per klassering. Indien er achter een naam geen gegevens meer volgen, zijn er geen uitslagen bekend voor die speler. Er zijn aparte bestanden voor uitslagen behaald in herencompetities en damescompetities.

Met sportieve groeten,

Voor de provinciale klasseringscommissie,

Michel Mentens

 

Klik hier voor het formulier om een herziening aan te vragen.

Klik hier voor het schema van de procedure.

 Posted by at 12:47
mrt 252020
 

Klik hier voor de eindrangschikking voor seizoen 2019-2020.

De eindrangschikking is gemaakt op basis van het percentage (behaalde punten/maximum punten)

De reeksen in het geel zijn de aangepaste rangschikkingen.

 

Ploegen stijgen / dalen

 

Dalen:

de ploegen in het oranje dalen

 

Stijgen:

de ploegen in het blauw stijgen

de ploegen in het paars stijgen indien Hasselt A stijgt naar Landelijke

 

Bijkomende stijgers

Als er plaatsen vrij komen staat in kolom O de volgorde voor de bijkomende stijgers.

 Posted by at 12:05
mrt 122020
 

Vlaamse organisaties en competitie 2019-2020

Het bestuur van de Vlaamse Tafeltennisliga heeft beslist dat alle geplande organisaties van de Vlaamse Tafeltennisliga en de Vlaamse provincies tijdens het seizoen 2019-2020 (dus tot 30 juni 2020) niet doorgaan. Dit heeft volgende gevolgen:

 • Afgelasting resterend programma landelijke en provinciale interclubcompetitie
  • Speelweken 19-20-21-22
 • Afgelasting landelijke en provinciale eindronden
 • Afgelasting landelijke en provinciale tornooien
  • 22 maart: Vlaams Jeugdcriterium fase 4
  • 13 april: paasdubbel Veteranen
  • 19 april: Criterium NG te Nodo
  • 26 april: Vlaamse Kampioenschappen veteranen
  • 1 mei: Beker van Vlaanderen
  • 17 mei: Interland Veteranen
  • 7 juni: Finaledag Vlaams Jeugdcriterium
  • 27-28 juni: Internationaal Jeugdtornooi -12
  • Datum nog niet vastgelegd: Triangulaire Veteranen (zeker geen VTTL-afvaardiging)
  • Alle provinciale tornooien
  • Alle clubtornooien
 • Afgelasting VTTL-congres
  • 25 april

De resultaten van de eerste 18 speelweken (zowel bij de heren als bij de dames) tellen mee voor het bepalen van de stijgers en dalers.

Een eindrangschikking werd vastgelegd voor de Landelijke interclub, rekening houdend met de sportreglementen en de coëfficiënt van de gespeelde wedstrijden in alle reeksen. Ook in de Vlaamse provincies werd overeengekomen om dit systeem toe te passen op dit seizoen.

Doordat er geen eindrondes georganiseerd worden, verwijzen we ook naar artikel C.9.11.42 van de Nationale Sportreglementen:

Indien er nog vacante plaatsen zijn en er geen eindronde werd georganiseerd tussen de ploegen die in de verschillende reeksen op gelijke hoogten eindigden, wordt de volgorde voor bijkomende stijgers als volgt bepaald:

De eerstvolgende plaats van bijkomende stijger wordt toegekend aan die ploeg die het hoogste quotiënt behaalt tussen het aantal behaalde punten ten overstaan van het maximaal aantal te behalen punten in de respectieve reeksen.

Voor wat betreft trainingen en evenementen in de eigen lokalen: volg nauwgezet de richtlijnen van de overheid, dit op straffe van zware boetes.

We betreuren deze beslissing te moeten nemen maar de gezondheid van onze spelers, speelsters, fans, trainers, vrijwilligers en officials mag nooit in gevaar gebracht worden. Uiteraard blijven wij de situatie van heel dichtbij opvolgen en hopen we het seizoen 2020-2021 met een goede gezondheid aan te kunnen vatten.

Alle info omtrent het corona-virus kan U nog steeds terugvinden op: http://www.info-coronavirus.be/

 Posted by at 12:08
mrt 112020
 

KBTTB-organisaties en competitie 2019-2020

De Nationale Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond heeft beslist dat alle geplande organisaties van de KBTTB tijdens het seizoen 2019-2020 (dus tot 30 juni 2020) niet doorgaan. Dit heeft volgende gevolgen:

 • Afgelasting resterend programma nationale interclubcompetitie
  • Speelweken 19-20-21-22 van de Nationale interclub heren en dames
  • Speelweken S 13-14-15-16-17-18 van de Superdivisie heren
 • Afgelasting nationale eindronden
  • 2 mei: eindronde 2de nationale
  • 3 mei: finale interclub eindronde veteranen
 • Afgelasting nationale tornooien
  • 15 maart: Belgische Kampioenschappen Veteranen
  • 29 maart: Belgische Kampioenschappen BCDE enkel
  • 3 mei: Top 12 jeugd
  • 21 mei: finale Beker van België (ook halve finales worden niet meer gespeeld)

De resultaten van de eerste 18 speelweken (zowel bij de heren als bij de dames) tellen mee voor het bepalen van de stijgers en dalers. In Superdivisie heren tellen de eerste 12 speelweken mee.

Een eindrangschikking werd vastgelegd voor de Nationale interclub, rekening houdend met de sportreglementen en de coëfficiënt van de gespeelde wedstrijden in alle reeksen.

Kampioenen: artikel S.15 & C.8.11 De ploeg die de eerste plaats van de eindrangschikking bekleedt bij het afsluiten van het sportseizoen is uitgeroepen tot Kampioen van België, het seizoen is niet afgesloten en de titel is dus niet toegekend.

De sportreglementen wijzen enkel aan dat de eerste moet stijgen.

De titel wordt symbolisch toegekend aan het verplegend personeel in deze corona tijden.

Doordat er geen eindrondes georganiseerd worden, verwijzen we ook naar artikel C.9.11.42 van de Nationale Sportreglementen:

Indien er nog vacante plaatsen zijn en er geen eindronde werd georganiseerd tussen de ploegen die in de verschillende reeksen op gelijke hoogten eindigden, wordt de volgorde voor bijkomende stijgers als volgt bepaald: De eerstvolgende plaats van bijkomende stijger wordt toegekend aan die ploeg die het hoogste quotiënt behaald tussen het aantal behaalde punten ten overstaan van het maximaal aantal te behalen punten in de respectieve reeksen.

Voor wat betreft trainingen en evenementen in de eigen lokalen: volg nauwgezet de richtlijnen van de overheid, dit op straffe van zware boetes.

We betreuren deze beslissing te moeten nemen maar de gezondheid van onze spelers, speelsters, fans, trainers, vrijwilligers en officials mag nooit in gevaar gebracht worden. Uiteraard blijven wij de situatie van heel dichtbij opvolgen en hopen we het seizoen 2020-2021 met een goede gezondheid aan te kunnen vatten.

Alle info omtrent het coronavirus kan U nog steeds terugvinden op: http://www.info-coronavirus.be/

 Posted by at 12:10