mrt 312021
 

Beste secretaris, beste voorzitter,

Dit seizoen zit er door de COVID19 nu eenmaal op. Dat is niet anders, daar kunnen we verder ook niet omheen.

Toch is het tijd om aan het volgend seizoen te denken, dat hopelijk – indien de vaccinaties kunnen doorgaan zoals gepland – wel een normaal verloop zal kennen.

In bijlage vinden jullie de sportkalender voor het volgende seizoen.

Clubs die tijdens het seizoen 2021-2022 een of meer tornooien van tweede categorie willen inrichten, moeten hun aanvraag uiterlijk op vrijdag 28 mei 2021 indienen bij de provinciale secretaris Fons Vanhoudt

en wel via het e-mailadres secretaris.ttlk@skynet.be

Fons zal alle aanvragen bundelen en aan John Bruinen bezorgen.

Per tornooi aanvraag dienen 3 data in volgorde van voorkeur te worden opgegeven.

De tornooikalender zal dan na de PC vergadering van juni 2021 worden gepubliceerd.

Klik hier voor de sportkalender voor het seizoen 2021-2022.

 Posted by at 14:31