feb 262017
 

Clubs die tijdens het seizoen 2017-2018 een of meer toernooien van tweede categorie willen inrichten moeten hun aanvraag

uiterlijk donderdag 27 april a.s. indienen bij de verantwoordelijke voor de toernooien, John Bruinen

en wel via het e-mailadres john.ttlk@outlook.com

 

Per toernooiaanvraag dienen 3 data in volgorde van voorkeur te worden opgegeven.

 

De toernooikalender zal na afloop van de Algemene Vergadering van 19 mei a.s. te Herckenrode aan de aanvragende clubs worden medegedeeld.

 Posted by at 09:00